Ångledningar

Befintliga ångledningar i industrin i dag kan vara beräknade och tillverkade för 40 – 50 år sedan
då man inte tog hänsyn till skillnaden när det gällde bla hållfastheten mellan rör och andra rördelar
när det gällde kraft och så kallade rörelsestyrda laster.

Höga arbetstemperaturer är också en faktor som spelar en viktig roll när det gäller krypområdet.

Vi hjälper Er med bla analys och beräkning för just ert företags ångledningar.
Välkommen att kontakta oss på PJP Piping AB